I Donate to support Children's Health

Please Donate even a single pennyThursday, August 15, 2013

The Black Panther DOGThese are my Bestfriends...

Tuesday, July 16, 2013

Balingasagnon

Ako si Saulo Nulo, lumolopyo ning Balingasag Misamis Oriental Lumad nga natawo ning dapita diin parti sa Balingasag Brgy 4. Ako mapasigarbuhong mag pakita sa kalidad sa kalambuan sa Balingasag karon. I luntad pod ang unsay mga pang hitabo ug mga kalihokan ning akong natawhan. Agig pag pakita ug pag suporta ning akong pinoy-anan, buot kong muhatag ug mga uminto, sohistyon ug kaayohan para mapakita ug mapadapat pod ang angayan unsay naka pa lambo ning Balingasag karon. Buot ko pod nga ipakita ang mga maayo o daotan nga nagalihok ning lugar sa akong natawhan. Mo bantay sa mga kalihokan pasolod ug gawas ning akong gihingkanan. Mag pasigarbo pod aron ang uban nga wala maka ila ug naka tood asa ning akong natawhang lugar, ug ila pod nga mapasigarbo sa uban nga adonay lugar nga Maayo ug patsadang laagan sa kadaghanan.


Ang Balingasag usa ka lugar kon diin napalibutan sa kaanyag sa binuhat sa atong mahal na makagagahom nga si Jesukristo. Mi hatag sya ug Kakahuyan, Kadagatan, ug maayong mga kayutaan. Sa kada lugar nga imong maadtoan sakop ning Balingasag, Ma tukib ug maaninag ka sa kaayo niini nga diin talagsaon mo rang makita sa kalibutan.


Ang Balingasag gi kausahan sa 30 ka Barangay nga diin adunay manag lahig batasan sa kada banay nga lumolopyo niini, apan sa kaayo ug katarong ning mga katawhan nga lumolopyo niin nag pakita ug kahiusa alang sa kaayohan sa tanan para sa kalambuan sa Lungsod sa Balingasag. Mapasigarbong makiangayon sa tanan, andam mo dawat sa mga taong manag kalahi ang tinoohan, permeng malipayon luyo sa kapit-os ug kalisod sa pamuyo. Dili makitaan sa kapubre tungod kay adunay katakos sa pag panglimbasog sa kada banay.


Ang Balingasag adunay poy kaayohan nga diin gi paluyohan sa mga Opesyalis sa Lungsod uban sa Halangdon Mayor, Gobyernador ug Kungresman nga totod gayod sa pagpalambu para sa kadaghanan aron sa kalambuan sa Lungsod sa Baligasag. Manag lahi silag partido apan manag kahiusa sa ngalan sa Kalambuan sa Lungsod. Andam nga mo serbisyo sa katawhan mo palipay ug mag pa luyo sa tanan para sa katawhan sa Lungsod sa Balingasag. Inubanan pod kani sa mga local nga mga opesyalis nga diin maabtikon nga mo paluyo sa mga katawhan.


Busa karon ako nag mugna ning Site para mapakita sa tibuok katawhan sa kalibutan nga adunay lugar nga maayo sama ning akong natawhan. Manghinaot unta ako nga suportahan ninyo kining akong ginabuhat karon, aron pod nga mapakita sa uban ug asa na kita karon. Mao kini ang akong lungsod nga akaong natawhan. "Ako Balingasagnon"


WILDSON